Terug naar/Back to Home

 

                                                       Household Tax

                                                   Pajak Rumah Tangga

 

 

                                                        LUNAS = Tax Paid

 

 

Jawa tengah (Central Java)

Jawa tenggah 1982 household tax 

1982

 

Jawa tengah (Central Java) 

Jawa tenggah 1984 household tax house 1985 jawa tenggah 

1984                                       1985

 

Salatiga

Salatiga 1983 household tax 

1983 Rp 5250 

 

Salatiga

Salatiga 1983 a household tax 

1983 Rp 5250 

 

Surabaya

 

1966 Rp 243,- 

 

Surakarta

Surakarta 1961 household tax 

1961 Rp 1380

 

Surakarta

Surakarta 1965 household tax 

1965 Rp 5520

 

Surakarta

Surakarta 1966 household tax 

1966 Rp 414

 

Surakarta

Surakarta 1968 household tax

1968 Rp 556,90

 

Surakarta

Surakarta 1969 household tax 

1969 Rp 556,90

 

Surakarta

Surakarta 1970 household tax 

1970 Rp 434,70

 

Surakarta

Surakarta 1971 household tax 

1971 Rp 434,70

 

Surakarta

Surakarta 1972 household tax 

1972 Rp 869,10

 

Surakarta

Surakarta 1973 household tax 

1973 Rp 869,40

 

Surakarta

Surakarta 1974 household tax 

1974 Rp 1890 

Surakarta 1974  household tax 

1974 Rp 1890 

Surakarta 1974 b  household tax 

Surakarta 1975 household tax 

1975 Rp 1890 

Surakarta 1976 household tax 

1976 Rp 1890

Surakarta 1977 household tax 

1977 Rp 1890 

Surakarta 1978 household tax 

1978 Rp 1890 

Surakarta 1979  household tax 

1979 Rp 2100 

Surakarta 1980 household tax 

1980 Rp 2100 

Surakarta 1980 a household tax 

1980 Rp 2100 

Surakarta 1981 household tax 

1981 Rp 2100

 

Surakarta 1982 household tax 

1982 Rp 2100 

 

Surakarta 1982 a household tax 

1982 Rp 1134 

 

Surakarta 1983 household tax

1983 Rp 7980 

Surakarta 1983 a household tax 

1983 Rp 7350 

 

 

 

 

Surakarta 1986 household tax 

1986 Rp 3150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar/Back to Home